Home > Verzekering > Een leegstaand huis verzekeren

Een leegstaand huis verzekeren

Leeg huis verzekeren

Ben je de gelukkige eigenaar van een woning, dan zal je deze in 99% van de gevallen gebruiken om in te wonen. Toch kunnen er redenen zijn waardoor je huis langere tijd onbewoond is. Enkele oorzaken van leegstand zijn bijvoorbeeld langdurige ziekte of overlijden van de eigenaar, een langdurig verblijf in het buitenland, een opname in een verzorgingstehuis of revalidatie-instelling of een situatie waarin een huis al enige tijd te koop staat, maar nog niet verkocht is terwijl de bewoner in kwestie wel al is verhuisd. Hoe zit het in dat geval met de opstal- en inboedelverzekering? Zijn er valkuilen bij het verzekeren van een leegstaande woning?

Een leegstaand huis verzekeren is niet altijd even gemakkelijk

Aan het leegstaan van een pand kleven een aantal risico’s. Zo loop je als huiseigenaar het risico dat je huis gekraakt wordt of dat onverlaten zich toegang verschaffen tot het pand en er vernielingen aanrichten. Juist doordat het pand leegstaat, vallen beschadigingen en bijvoorbeeld lekkages minder snel op. Een gesprongen waterleiding kan hierdoor veel grotere schade aanrichten dan in een bewoond pand het geval zal zijn, omdat de lekkage in dat geval (veel) eerder word ontdekt.

Verzekeringsmaatschappijen weten dit uiteraard ook en zullen daarom minder snel geneigd zijn om je leegstaande huis te verzekeren tegen dezelfde premies en condities die je gewend was toen de woning nog was bewoond. Verzwijgen dat de boe leegstaat dan maar? Dat lijkt een aantrekkelijke optie, maar is absoluut niet verstandig. Mocht er eens schade optreden, dan is binnen de kortte keren bekend dat er niemand woonde en komt de dekking alsnog te vervallen. Je zit dan met fikse schade aan je pand en/of je inboedel, hebt premie betaald voor je verzekering en bent achteraf alsnog niet of niet goed verzekerd.

Leegstand melden

Komt je huis (tijdelijk) leeg te staan, bijvoorbeeld omdat je aar het buitenland vertrekt, op proef gaat samenwonen of omdat je bent verhuisd, meld dit dan altijd bij je verzekeringsmaatschappij en vraag na welke gevolgen dit heeft voor zowel je premie als je dekking. Soms biedt de verzekeringsmaatschappij je een extra dekking aan (die uiteraard wel betaald moet worden), soms wordt je verzekeringspremie verhoogd en soms geeft de maatschappij te kennen dat je je in het geheel niet meer bij hen kunt verzekeren. In dat laatste geval za je dus op zoek moeten gaan naar een verzekeringsmaatschappij waarbij je ook een leegstand huis kunt verzekeren.

Meld het ook altijd aan je verzekeringsmaatschappij als je je woning verhuurt. Veel verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat huurders minder voorzichtig met je woning en/of spulletjes zullen zijn dan dat je als eigenaar zelf bent, waardoor het risico op schade wordt vergroot. Het verhuren van je woning kan dan ook gevolgen hebben voor je dekking of voor de hoogte van je premie.

Als je schade hebt, is het te laat!

Wees niet laks en geef het op tijd door als je woning voor (on)bepaalde tijd leeg komt te staan. Ook al is een leegstaand huis verzekeren soms moeilijk, onmogelijk is het niet. Een eenmaal ontstane schade verzekeren is echter altijd onmogelijk.

Geef een reactie