Home > Verzekering > De tandartsverzekering

De tandartsverzekering

De tandartsverzekering

In Nederland is iedereen verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Met een ziektekostenverzekering zijn de kosten die worden gemaakt voor medische ingrepen, gedekt. Het grootste gedeelte van de kosten voor tandheelkundige ingrepen valt echter buiten de dekking van de basisverzekering. Hiervoor zal je dus een aparte tandartsverzekering moeten afsluiten. De tandartsverzekering behoort tot de aanvullende verzekeringen die het vaakst gekozen wordt.

Het afsluiten van een tandartsverzekering is niet verplicht. Wie een goed gebit heeft en zijn of haar tanden goed verzorgd, heeft lang niet altijd baat bij een tandartsverzekering. Je betaalt dan immers een relatief hoge premie voor kosten die je gemakkelijk zelf zou kunnen dragen. Vraag je dus, vóórdat je een tandartsverzekering afsluit, altijd af of het afsluiten van een dergelijke verzekering in jouw geval wel de voordeligste keuze is.

De tandartsverzekering: nodig of niet?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het afsluiten van een tandartsverzekering niet nodig. De kosten voor tandheelkundige zorg zijn bij hen inbegrepen in het basispakket van de zorgverzekering. Hieronder vallen vrijwel alle tandheelkundige ingrepen, zoals

  • eenmaal per jaar preventief onderzoek;
  • het verwijderen van tandsteen;
  • het maken van röntgenfoto’s;
  • fluoridebehandelingen (het welbekende “bitje”);
  • het plaatsen van vullingen;
  • wortelkanaalbehandelingen.

Het plaatsen van een beugel valt echter niet onder de kosten van het basispakket. Heeft een kind of jongere een beugel nodig, dan kan je je hiervoor als ouder aanvullend verzekeren.

Ben je eenmaal volwassen, dan vallen alle hierboven genoemde behandelingen niet langer binnen het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor zal je dus een aparte tandartsverzekering moeten afsluiten. Alleen de kosten voor de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ook wanneer iemand een kunstgebit nodig heeft, wordt dit betaald vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om een uitneembaar kunstgebit voor de boven- en/of onderkaak. Je betaalt hiervoor een eigen bijdrage van 25%. Heb je geen tandartsverzekering, dan zal je alle overige kosten, zoals kosten voor wortelkanaalbehandelingen, implantaten, kronen en bruggen, volledig zelf moeten betalen. Het loont om hiervoor een apart spaarpotje aan te leggen.

Geef een reactie