Home > Verzekering > De inboedelverzekering

De inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je, simpel gezegd, alles wat niet vastzit aan je huis. Met een duur woord worden dit de “roerende zaken” genoemd: zaken die je kunt verplaatsen (verroeren) zoals je meubels, je televisie, je stereo en je keukengerei. Kortom, je huisraad dus. 

Met een inboedelverzekering biedt een verzekeraar dekking voor schade aan je meubilair, je apparatuur en de kostbaarheden die zich in je woning bevinden. Heb je schade, dan kun je dit indienen bij je verzekeraar. Dit geldt echter alleen voor schades die worden veroorzaakt door een van de oorzaken die in de verzekeringsvoorwaarden beschreven staan: mocht er onverhoopt een oorlog uitbreken en je huis wordt gebombardeerd, dan kan je de schade als gevolg van dit bombardement niet claimen bij je inboedelverzekering. Ook schades die worden veroorzaakt door aardbevingen, overstromingen en atoomkernreacties (!!!) komen bij vrijwel geen enkele verzekeringsmaatschappij voor dekking in aanmerking.

Wat is er dan wél gedekt in de inboedelverzekering?

Bij een inboedelverzekering zijn schades gedekt die ontstaan vanuit een ‘reguliere’ oorzaak, zoals bijvoorbeeld storm of diefstal. Krijg jij onverhoopt bezoek van het dievengilde en nemen ze je televisie, je laptop en je stereo mee, dan zullen deze schades worden vergoed vanuit je inboedelverzekering. Wel zal je vaak moeten aantonen dat je deze goederen in bezit had. Dit gebeurt door middel van aankoop- en garantiebewijzen. Ook zal je de vermissing ervan moeten aangeven bij de politie. Bij veel verzekeraars geldt: niet opgegeven bij de politie = niet gestolen. Dit geldt natuurlijk niet voor schades die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld storm: je kan kwalijk aangifte doen tegen de wind!

Verzekerde som

Een inboedelverzekering biedt dekking tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt de verzekerde som genoemd. De hoogte hiervan wordt afgesproken op het moment dat je de verzekering afsluit. Uiteraard geldt hierbij dat hoe hoger de verzekerde som ligt, hoe groter het bedrag is dat je aan premie betaalt. Hoe hoog je verzekerde som moet zijn, hangt af van de waarde van je inboedel: iemand die zijn spulletjes grotendeels via Marktplaats bij elkaar gesprokkeld heeft, heeft een lagere verzekerde som dan iemand met een kostbare postzegelcollectie, de nieuwste van de nieuwste geluidsapparatuur of een zeer geavanceerde computer.

Weet je niet hoe hoog de verzekerde som in jouw geval moet zijn? Vaak kan je bij het afsluiten van een inboedelverzekering de waarde van je inboedel bepalen met behulp van een speciale inboedelwaardemeter. Vul deze altijd zorgvuldig in, anders bestaat de kans dat je met een te lage of te hoge verzekerde som komt te zitten. Ook is het belangrijk dat je zelf bijhoudt of je inboedelverzekering op den duur nog wel de juiste dekking biedt: als jij als student op jezelf bent gaan wonen en je hebt je huisraad bijeengeraapt via diverse zolders van familieleden, dan heb je een heel andere inboedelverzekering nodig dan wanneer je tien jaar later een goede baan hebt en je je huis volledig in het nieuw gestoken hebt.

Over- en onderverzekering

Schat je de waarde van je inboedel té optimistisch in, dan betaal je een hogere premie dan noodzakelijk. Van het tegenovergestelde, namelijk onderverzekering, heb je minder direct last: je betaalt een lagere premie dan je eigenlijk zou moeten, dus wat wil je nog meer? Tot het moment dat er daadwerkelijk schade ontstaat: dan keert de verzekering slechts een bepaald percentage van de waarde van je inboedel uit. Onderverzekering kan je dus uiteindelijk duur komen te staan.

Wil je op een andere manier op je premie bezuinigen, dan is het aan te raden om diverse verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken alvorens een inboedelverzekering af et sluiten. Let hierbij niet alleen op de hoogte van de premie, maar ook op de dekkingen en aanvullende voorwaarden.

Geef een reactie