Home > Uitkering > Een IOAZ-uitkering

Een IOAZ-uitkering

In Nederland is de sociale zekerheid redelijk goed geregeld. Dat betekent, dat er verschillende uitkeringen zijn waarop je een beroep kunt doen als je niet kunt voorzien in je eigen levensonderhoud. De ene uitkering is hierbij bekender dan de andere. Zo heeft vrijwel iedereen weleens gehoord van een WIA-, bijstand- of AOW-uitkering, maar is de IOAW- en IOAZ-uitkering een stuk minder bekend. Over deze laatstgenoemde uitkering gaat dit blog.

Wat is een IOAZ-uitkering?

Een IOAZ-uitkering is weggelegd voor een relatief kleine groep: die van zelfstandigen op leeftijd. Je kan in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering wanneer je in het verleden werkzaam bent geweest als zelfstandige, maar je op latere leeftijd werkloos bent geraakt. Door deze werkloosheid kan je inkomen dalen tot onder het sociale minimum. Voor deze groep kan recht bestaan op een IOAZ-uitkering. De naam van deze uitkering betekent voluit: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Je vraagt de uitkering aan bij de gemeente waar je woont.

Voorwaarden IOAZ-uitkering

Een IOAZ-uitkering krijg je niet zomaar. Zo zal je altijd minimaal 55 jaar moeten zijn om voor deze uitkering in aanmerking te kunnen komen. Verder moet je ten minste 10 jaar werkzaam zijn geweest als zelfstandige. Is dit niet het geval, dan kan je ook in aanmerking komen als je minimaal 3 jaar als zelfstandige hebt gewerkt en de daaraan voorafgaande 7 jaar in loondienst. Verder moet je minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf hebben gewerkt. Je moet dus echt voor een flink gedeelte van je tijd aan de slag zijn geweest als zelfstandige: een incidentele losse bijverdienste is niet genoeg om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering. Ook moet het duidelijk zijn dat je van de opbrengsten uit je eigen bedrijf niet kunt leven: de winst moet gemiddeld minder zijn dan € 21.144 bruto per jaar. Hierbij tellen ook andere inkomsten mee.

IOAZ-uitkering aanvragen

Wil je een IOAZ-uitkering aanvragen, hou er dan rekening mee dat je de volgende gegevens voorhanden moet hebben:

  • bewijzen van inkomsten van jezelf en je partner;
  • bewijzen van eventuele schulden;
  • bewijzen van je arbeidsverleden;
  • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren.
Ook interessant
Geld lenen met uitkering
Geld lenen met een uitkering
Zwanger-en-ZZP’er
Zwanger en ZZP’er
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand
Wat is een WAJONG-uitkering?

Geef een reactie