Home > Uitkering > Een IOAW-uitkering

Een IOAW-uitkering

Binnen Nederland bestaan tal van uitkeringen, elk met hun eigen regels en voorwaarden. Veel van deze uitkeringen zijn bij het grote publiek wel bekend, zoals de WW (Werkloosheidsuitkering), het AOW-pensioen en de bijstandsuitkering. Er bestaan echter ook uitkeringen waar lang niet iedereen van heeft gehoord. De IOAW-uitkering is er zo eentje. Voor wie de IOAW-uitkering oorspronkelijk was bedoeld, haal je nog uit de naam ervan: de afkorting IOAW staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers. Sinds de invoering van de WIA is de IOAW echter niet meer bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Voor wie is de IOAW-uitkering bedoeld?

Om recht te hebben op een IOAW-uitkering, moet je voldoen aan een van de volgende eisen:

  • Je bent na je 50e, maar voor je 60e, werkloos geworden. Er bestond recht op een loongerelateerde WW-uitkering, die minimaal drie maanden heeft geduurd. Je kan recht hebben op IOAW na afloop van het recht op WW-uitkering.
  • Je bent op of na je 50e gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden. Je had recht op een loongerelateerde WGA-uitkering, maar je bent herkeurd en wordt nu gezien als minder dan 35% arbeidsongeschikt.

Ook echtgenoten van personen die aan een van deze eisen voldoen, kunnen recht hebben op een IOAW-uitkering.

Wat doet de IOAW

Met een IOAW-uitkering wordt je inkomen aangevuld tot het niveau zoals geldt voor de bijstand. Je denkt hierdoor wellicht, dat het dan niet veel uitmaakt dat er een speciale regeling is voor oudere werklozen: bijstandsniveau blijft immers bijstandsniveau. Het verschil zit ‘m echter in de eisen die gelden voor de IOAW. Bepaalde inkomsten tellen voor de IOAW niet mee, of slechts gedeeltelijk. Ook je vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Mensen hoeven dus niet “hun eigen huis op te eten” voordat ze in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering.

Ook interessant
Geld lenen met uitkering
Geld lenen met een uitkering
Zwanger-en-ZZP’er
Zwanger en ZZP’er
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand
Een IOAZ-uitkering

Geef een reactie