Home > Uitkering > De bijstandsuitkering bij detentie

De bijstandsuitkering bij detentie

Detentie

Heb je een bijstandsuitkering en moet je naar de gevangenis? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat er gebeurt met je bijstandsuitkering bij detentie. Daar kunnen we kort over zijn: als je in detentie zit, wordt je recht op bijstand direct stopgezet. Overigens geldt dit voor meer uitkeringen: in de gevangenis heb je net zomin recht op een uitkering krachtens de ziektewet, de AOW, de WAO, de WIA, de Wajong, de ANW, de Werkloosheidswet en/of de Toeslagenwet. Sparen terwijl je in de gevangenis zit, is er dus absoluut niet bij!

Wanneer wordt de bijstandsuitkering geblokkeerd?

Zodra je in detentie zit, wordt de betaling van je bijstandsuitkering geblokkeerd. Of dit tijdelijk of permanent is, hangt af van de vraag hoe lang je in detentie moet verblijven. Kom je binnen acht weken weer vrij, dan wordt de uitkering voortgezet zodra je in vrijheid wordt gesteld. Maar als je langer dan acht weken in detentie moet verblijven, wordt de uitkering beëindigd door de gemeente. Je ontvangt in dat geval een schrijven waarin je wordt medegedeeld dat je uitkering wordt beëindigd en waarom. Ook berekent de gemeente of er bijstandsuitkering moet worden terugbetaald. Dit wordt eveneens besproken in de brief.

Als de kostwinner in de gevangenis zit

Maar wat als je nu helemaal geen bijstandsuitkering hebt, maar in plaats daarvan een vaste baan? En je belandt in de gevangenis? Er zullen weinig werkgevers te vinden zijn die het loon in dat geval (willen) doorbetalen. Komt de kostwinner in detentie, dan heeft het achterblijvende gezin dus een probleem. De kostwinner heeft immers geen recht op een werkloosheidsuitkering, dus waar moet de familie van leven? Zij zullen in dat geval aangewezen zijn op een bijstandsuitkering, met alle gevolgen en voorwaarden van dien. Zo kan de achterblijvende partner verplicht worden te solliciteren. Verder mag het gezin niet al te veel vermogen hebben. In geval van een eigen woning kan het dus voorkomen dat deze eerst moet worden verkocht.

Je woonlasten als je in de gevangenis zit

Als je bent gedetineerd, heb je een dak boven je hoofd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat iedere gedetineerde de huur opzegt of zijn/haar huis verkoopt. Hoe zit het in dat geval met de betaling van de vaste lasten- kan de gedetineerde in kwestie in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Het antwoord is: in principe niet. Je bent in feite verplicht om zelf een oplossing te zoeken voor de periode dat je in detentie verblijft. Vaak weet je ook langere tijd van te voren dat je wordt gedetineerd. Alleen als er sprake is van zeer dringende redenen, kan je recht hebben op een bijzondere bijstandsuitkering bij detentie.

Wat valt er onder detentie?

Detentie is meer dan alleen gevangenisstraf. Onder detentie wordt verstaan:

  • Gevangenisstraf;
  • TBS met dwangverpleging;
  • Voorlopige hechtenis;
  • Uitleveringsdetentie;
  • Vreemdelingenbewaring;
  • Detentie in het buitenland.

Heb je tijdens je detentie recht op kortdurend verlof, bijvoorbeeld weekendverlof, dan heb je ook in deze periode geen recht op bijstand.

Ook interessant
Vrijwilligerswerk en de bijstand
Vrijwilligerswerk en de bijstand
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand
Een gift aannemen in de bijstand

Geef een reactie