Uitkering

De ene uitkering is de andere niet, waardoor “de wereld der uitkeringen” je voor behoorlijk wat vraagtekens en hoofdbrekens kan plaatsen. Juist wanneer je een beroep moet doen op een uitkering, is het belangrijk je (geld)zaken goed op orde te hebben.

Zwanger en ZZP’er

Wanneer je in loondienst werkt, heb je als zwangere vrouw last op zwangerschapsverlof. Ook wie een uitkering heeft, kan een beroep doen op een speciaal...
Lees meer

Bijzondere bijstand

Als je in de bijstand zit, moet je rondkomen van weinig. Dit kan weleens problemen opleveren: mensen in de bijstand krijgen soms te maken met...
Lees meer

Een IOAZ-uitkering

In Nederland is de sociale zekerheid redelijk goed geregeld. Dat betekent, dat er verschillende uitkeringen zijn waarop je een beroep kunt doen als je niet...
Lees meer

Wat is een WAJONG-uitkering?

Wie op latere leeftijd dusdanig ziek of gehandicapt raakt dat hij of zij arbeidsongeschikt wordt, heeft in veel gevallen recht op een WIA-uitkering. Maar wat...
Lees meer

Een IOAW-uitkering

Binnen Nederland bestaan tal van uitkeringen, elk met hun eigen regels en voorwaarden. Veel van deze uitkeringen zijn bij het grote publiek wel bekend, zoals...
Lees meer