Home > Schuld > Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Ook al heb je zelf nog nooit met schulden te maken gehad, vrijwel iedereen heeft weleens gehoord van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, kortom de WSNP. Maar wat is de WSNP nu eigenlijk en wat houdt deze wet precies in? Voor wie is de WSNP bedoeld? Om met de laatste vraag te beginnen: de naam van de wet zegt het in feite al. De WSNP is bedoeld voor natuurlijke personen, oftewel simpelweg mensen van vlees en bloed. De tegenhanger van een natuurlijk persoon is een rechtspersoon, een juridische constructie waarmee bijvoorbeeld een organisatie kan optreden als zijnde een persoon. Een organisatie of bedrijf kan dus nooit gebruikmaken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Met de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen krijgt een ieder de kans om uiteindelijk een schuldenvrije toekomst op te bouwen. Dit gaat uiteraard niet van de ene op de andere dag, je hebt er een lange adem voor nodig: drie tot vijf jaar. De wet is bedoeld voor mensen die in problematische schulden terecht zijn gekomen en deze niet meer kan afbetalen. Het gaat dan niet om een betalingsachterstand bij de energieleverancier en de Wehkamp, maar echt om grote, problematische schulden: schulden van het kaliber “ver boven je hoofd gegroeid”, dus.

Hoe kom je in aanmerking voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen?

Wil je een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen? Dan moet je hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Weet je zelf niet hoe dat moet, dan kan een professionele schuldhulpverlener je hierbij helpen. Bij je verzoekschrift moet je namelijk ook bepaalde documenten meesturen. Word je toegelaten tot de WSNP, dan wijst de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris toe. Door de bewindvoerder worden afspraken gemaakt met de schuldeisers. In deze afspraken wordt vastgelegd hoeveel en wanneer er terugbetaald gaat worden. De schuldeisers zijn verplicht akkoord te gaan met het saneringsplan.

Als je je gedurende de looptijd van het schuldsaneringstraject aan alle afspraken hebt gehouden, beëindigt de rechter de schuldsanering en worden de resterende schulden kwijtgescholden. Je begint dan dus met een schone lei.

Verplichtingen tijdens de WSNP:

  • Nieuwe schulden maken is verboden;
  • Je moet je houden aan de gemaakte afspraken;
  • Je moet je best doen om zelf zoveel mogelijk geld te verzamelen om aan je schuldeisers te betalen. Je kan dus verplicht worden een andere baan te zoeken, te verhuizen naar een goedkopere woning of materiële zaken te verkopen.
Ook interessant
Bodembeslag
Bodembeslag
Schulden opvragen
Je schulden opvragen
Schulden en scheiden
Schulden en scheiden
Beslaglegging
Beslaglegging

Geef een reactie