Home > Schuld > Schulden en scheiden

Schulden en scheiden

Schulden en scheiden

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen en ga je scheiden, dan worden naast jullie bezittingen ook jullie schulden verdeeld. Maar hoe zit dat met schulden waarvoor je niet zelf getekend hebt?

In Nederland trouw je automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij je huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld. Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat al jullie bezittingen en schulden van jullie samen zijn, ongeacht of je deze bezittingen of schulden vóór of tijdens jullie huwelijk verkrijgt. (Overigens ligt er een wetsvoorstel om dit te veranderen.) Zolang het allemaal pais en vree is in jullie relatie, zal je daar waarschijnlijk niet zo’n probleem mee hebben. Maar wat als je nu een echtscheiding voor je kiezen krijgt, hoe zit het dan met eventuele schulden?

Schulden en scheiden

Op het moment dat jullie besluiten om een einde aan jullie huwelijk te maken, moeten jullie gezamenlijke bezittingen en schulden worden verdeeld. Dit gebeurt op basis van een 50/50 verdeling, ongeacht wie wat verdiende gedurende het huwelijk. Dus ook al bracht de ene partij maandelijks € 3000,= netto mee naar huis en verdient de ander nog geen € 800,=: alles wat jullie samen hebben opgebouwd, wordt op basis van 50/50 verdeeld. Dit geldt niet alleen voor alle bezittingen en positieve saldi, maar ook voor schulden die gemaakt zijn gedurende het huwelijk. Ja, óók al je hier niet zelf voor getekend hebt!

Een klassiek voorbeeld is hierbij een van de partners die besluit om iets te kopen op basis van een (postorder)krediet, dus bijvoorbeeld een televisie, bank of auto. Op het moment dat het krediet afgesloten wordt, is het vaak al afdoende wanneer één van beide partners zijn/haar handtekening zet. Dat betekent niet dat in geval van een echtscheiding de schuld automatisch wordt toebedeeld aan degene wiens krabbel onder het contract staat: de schuld is van jullie allebei. In zo’n geval wordt vaak afgesproken dat een van beide partijen de restschuld op zich neemt, maar dat hij of zij dan ook het goed waarvoor de schuld is aangegaan (dus de tv, de auto of de bank) mag houden.

Ook interessant
Bodembeslag
Bodembeslag
Schulden voorkomen
Schulden voorkomen
Je studieschuld terugbetalen
Een onverwachte schuld uit een erfenis

Geef een reactie