Home > Schuld > Een onverwachte schuld uit een erfenis

Een onverwachte schuld uit een erfenis

Wie droomt er stiekem niet weleens van: een berichtje van de notaris waarin staat dat een jou volstrekt onbekende oudoom je heeft vermeld in zijn testament. Voornamelijk natuurlijk wanneer de oudoom in kwestie schandalig rijk bleek te zijn. Maar wat nu als de erfenis onverwachts tegenvalt? Bijvoorbeeld doordat oudoom-lief jarenlang verzuimd heeft sociale premies te betalen? 

Op het moment dat je een erfenis zuiver aanvaard, krijg je de erfenis zoals ‘ie is, in handen. Dat is gunstig wanneer de baten groter zijn dan de kosten, maar wat als het nu eens andersom is? Door de erfenis zuiver te aanvaarden, geef je te kennen deze te accepteren zoals ‘ie is, óók wanneer de erfenis uit louter schulden bestaat. Deze schulden moet je vervolgens betalen uit eigen zak. Je kan een dergelijk tafereel voorkomen door een erfenis alleen beneficiair te aanvaarden. Zo voorkom je dat je met een onverwachte schuld uit een erfenis blijft zitten.

Beneficiair aanvaarden kan je alleen, wanneer je daarvoor een verklaring aflegt bij de rechtbank in de regio waar de overledene gewoond heeft. In de meeste gevallen kan de notaris een dergelijke verklaring verzorgen voor de erfgenamen. Na beneficiaire aanvaarding moet de erfenis worden vereffend via de wet. Dit betekent, dat alle eventuele bezittingen ten gelde gemaakt kunnen en mogen worden om op deze manier zo veel mogelijk openstaande schulden te voldoen. Zijn alle schulden voldaan en blijft er nog een restantbedrag over, dan komt dit ten gunste van de erfgenamen. Maar als er een negatief saldo overblijft (dat wil zeggen dat er na vereffening een schuld blijft openstaan) hoeven de erfgenamen deze niet te betalen.

Beneficiair aanvaarden gebeurt soms ook automatisch:

  • Als een mede-erfgenaam beneficiair aanvaard heeft;
  • Als de wettelijk vertegenwoordiger van een onder bewind of curatele gestelde of een minderjarige niet binnen drie maanden een keuze maakt.
Ook interessant
Bodembeslag
Bodembeslag
Schulden opvragen
Je schulden opvragen
Schulden en scheiden
Schulden en scheiden
Beslaglegging
Beslaglegging

Geef een reactie