Home > Schuld > De WSNP bewindvoerder

De WSNP bewindvoerder

Wie dusdanig problematische schulden heeft dat hij of zij er zelf écht niet meer uit kan komen, kan -onder strenge voorwaarden- worden toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, kortweg de WSNP genoemd. Je kan alleen worden toegelaten tot de WSNP via de rechtbank. Deze bekijkt of er aan de voorwaarden van toelating is voldaan. Is dat het geval, dan word je toegelaten tot de WSNP. Er wordt dan tevens een bewindvoerder benoemd.

Wat doet de WSNP bewindvoerder?

De rol van de WSNP bewindvoerder is niet voor iedereen duidelijk. Zo denken veel mensen dat de bewindvoerder een budgetbeheerder is. Dat is hij of zij echter níet: je blijft dus in principe zelf verantwoordelijk voor de betaling van alle lopende vaste lasten. Zijn er voorzieningen waar je recht op hebt, dan moet je deze zelf aanvragen: de bewindvoerder doet dat niet voor je. Wel kan de rechtbank jou verplichten om deze aanvra(a)g(en) te regelen: hoe meer geld er immers binnenkomt, hoe meer je kunt afbetalen aan je schuldeisers.

Gedurende de looptijd van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen neemt de bewindvoerder beslissingen over zowel je goederen als je financiën. Je spullen en financiën tezamen wordt je boedel genoemd. De WSNP bewindvoerder houdt toezicht op je boedel en houdt tevens in de gaten of jij je verplichtingen, die verbonden zijn aan de toelating tot de WSNP, nakomt. Aan het einde van de WSNP maakt de bewindvoerder een slotuitdelingslijst. Op deze lijst staat beschreven hoeveel er zal worden uitbetaald aan de schuldeisers die zich hebben gemeld. Heb je je netjes aan al je verplichtingen gehouden, dan brengt de WSNP bewindvoerder een positief advies over je uit aan de rechtbank.

Ook interessant
Schulden opvragen
Je schulden opvragen
Beslaglegging
Beslaglegging
Schulden voorkomen
Schulden voorkomen
Een onverwachte schuld uit een erfenis

Geef een reactie