Home > Schuld > Beslaglegging

Beslaglegging

Beslaglegging

Steeds meer mensen hebben schulden. Schulden kunnen soms zo hoog oplopen, dat het onmogelijk wordt om nog langer aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Lukt het je niet om een betalingsregeling te treffen met je schuldeisers of hou je je niet aan eerder gemaakte afspraken, dan kan het zover komen dat er tot een beslaglegging wordt overgegaan. Maar wat is een beslaglegging precies en wat kan je hiervan verwachten? Waarom bestaat er zoiets als beslagleggingen, wat poogt men ermee te bereiken?

Met betrekking tot de laatste vraag, kunnen we klip en klaar zijn over het antwoord: de schuldeiser wil z’n geld terug, en zal op een gegeven moment allerlei “trucjes” uit de kast halen om dit te bewerkstelligen. Zoals beslaglegging. Er bestaan drie vormen van beslag:

  • executoriaal beslag;
  • conservatoir beslag;
  • derdenbeslag.

Hoe gaat een beslaglegging in z’n werk?

Wie het woord ‘beslaglegging’ hoort, denkt maar al te vaak aan een barse deurwaarder die het huis binnendendert en de tv meeneemt. Overigens zit hier een kern van waarheid in: is dit een tv die op afbetaling is gekocht, zoals bijvoorbeeld via een postorderkrediet, dan kan deze in beslag worden genomen wanneer je je niet houdt aan de betalingsregeling die je ervoor hebt afgesproken. Dit gebeurt echter niet van de ene op de andere dag: het is dus niet zo dat als je dinsdag je maandelijkse aflossing vergeet over te maken, de dinsdag daarop de deurwaarder bij je op de stoep staat. Voordat er daadwerkelijk beslag wordt gelegd, heb je al vele brieven en aanmaningen ontvangen. Zonder deze ‘kennisgeving’ mag er geen beslaglegging worden uitgevoerd. Ook komt er aan een beslaglegging altijd een uitspraak van de rechter aan te pas. Alleen bij belastingschulden en het niet betalen van de hypotheek is er geen tussenkomst van de rechter nodig.

Ook interessant
Schulden opvragen
Je schulden opvragen
Schulden voorkomen
Schulden voorkomen
Een onverwachte schuld uit een erfenis
De WSNP bewindvoerder

Geef een reactie