Home > Pensioen > Pensioen afkopen zonder toestemming

Pensioen afkopen zonder toestemming

Pensioen afkopen zonder toestemming

Wanneer je voor verschillende werkgevers werkt, is de kans groot dat je pensioen opbouwt bij verschillende pensioenfondsen. Het ene pensioen wat je opbouwt, zal hoger zijn dan het andere. Wanneer je slechts korte tijd werkzaam bent voor een bepaalde werkgever of in een bepaalde branche, zal het opgebouwde pensioen klein zijn. In dat geval wil het pensioenfonds wellicht het pensioen afkopen. 

Aan het pensioen afkopen zitten zowel voor- als nadelen. Zo krijg je met een pensioenafkoop direct een bedrag in handen, wat natuurlijk mooi meegenomen is wanneer je wel een extraatje kan gebruiken. Tegelijkertijd ontstaat er wel een gat in je pensioenopbouw, zodat je later wellicht op zoek moet naar manieren om je pensioen aan te vullen. Voordat je je pensioen laat afkopen, is het dan ook verstandig om eerst even stil te staan bij de voor- en nadelen. In sommige gevallen echter mag het pensioenfonds ook afkopen zonder jouw toestemming.

Pensioen afkopen zonder toestemming, waarom?

Voor het pensioenfonds kan het voordeliger zijn om jouw pensioen af te kopen. Dit komt doordat de administratieve lasten bij een klein pensioen relatief hoog zijn. Door het pensioen af te kopen, beperkt het pensioenfonds de administratieve lasten aanzienlijk: na de afkoop ben je immers klant-af.

Pensioen afkopen zonder toestemming, wanneer?

Sinds 2007 mag het pensioenfonds het pensioen afkopen zonder toestemming van jouw kant. Dit mag echter alleen wanneer het pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens. De hoogte van de wettelijke afkoopgrens wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Sociale Zaken. Voor het jaar 2015 bedraagt de wettelijke afkoopgrens € 462,88 bruto per jaar. Dit betekent dat een pensioen dat lager is dan dit bedrag, mag worden afgekocht door het pensioenfonds zonder dat hiervoor eerst toestemming hoeft te worden verkregen van de pensioengerechtigde.

Pensioen afkopen zonder toestemming, wanneer niet?

Pensioen afkopen zonder toestemming mag niet in alle gevallen. In deze situaties mag niet zonder toestemming worden afgekocht:

  • Je hebt waardeoverdracht aangevraagd;
  • Je deelname aan het pensioenfonds is langer dan tweeënhalf jaar geleden;
  • Het pensioen is opgebouwd vóór 2007.
Ook interessant
Als zzp-er pensioen opbouwen
Pensioen opbouwen als zzp’er
Een klein pensioen afkopen
Het pensioen na echtscheiding
Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen

Geef een reactie