Home > Pensioen > Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Je moet er niet aan denken: de dag waarop een van je dierbaren komt te overlijden. Of jijzelf. Maar hoe staat het met jouw financiële zaken wanneer jij het tijdige met het eeuwige verwisselt? Jij bent er dan niet meer, maar jouw partner moet -hoe moeilijk ook- verder met zijn of haar leven. Zijn er, naast het verdriet rondom het overlijden, ook nog financiële problemen, dan wordt het er niet bepaald gemakkelijker op. Daarom regelen veel mensen een nabestaandenpensioen voor hun partner.

Er zijn in Nederland twee vormen van een nabestaandenpensioen: de Anw-uitkering en een nabestaandenpensioen via de werkgever. Je hebt alleen recht op een nabestaandenpensioen in de vorm van een ANw-uitkering wanneer je aan specifieke vereisten voldoet, zoals bijvoorbeeld:

  • geboren vóór januari 1950;
  • of: kinderen hebben onder de 18 jaar;
  • of: meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Lang niet iedereen voldoet aan een van deze voorwaarden, zodat er vaak geen recht bestaat op een Anw-uitkering. Een nabestaandenpensioen via de werkgever is dan ook een goede manier om je partner verzorgd achter te laten.

Waarom een nabestaandenpensioen?

Niet iedereen ziet de noodzaak in van een nabestaandenpensioen. “Ik bouw een goed pensioen op, dat is dan wel genoeg,” denkt men. Maar vergeet niet dat wanneer je overlijdt, je recht op pensioen wordt beëindigd. Je opgebouwde ouderdomspensioen komt dus niet ten goede aan je partner. In plaats daarvan komt in dat geval het nabestaandenpensioen. Voor de hoogte van dit nabestaandenpensioen is overigens wel van belang of de partner in kwestie zelf ook al gepensioneerd is of niet. Ook hangt de hoogte ervan uiteraard af van het pensioengevend salaris. Hoe meer je verdient, hoe meer salaris je hebt waarover pensioen wordt opgebouwd- dit geldt zowel voor het ouderdoms- als voor het nabestaandenpensioen.

Voor wie is het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen geldt alleen voor een partner die officieel verbonden is met de overledene. Dit kan bijvoorbeeld via:

  • trouwen;
  • een officieel samenlevingscontract;
  • een geregistreerd partnerschap.
Ook interessant
Als zzp-er pensioen opbouwen
Pensioen opbouwen als zzp’er
Pensioen afkopen zonder toestemming
Pensioen afkopen zonder toestemming
Een klein pensioen afkopen
Het pensioen na echtscheiding

Geef een reactie